Cho thuê Sân khấu – Sàn Palet – Thảm đỏ – Thảm cỏ

CÔNG TY TNHH TỔ CHỨC SỰ KIỆN & TRUYỀN THÔNG NGUYỄN PHƯỚC